6. Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits (320-389)

Malalties de l'orella i l'apòfisi mastoide (380-389)  (IC)

386  Síndromes vertiginoses i altres trastorns de l'aparell vestibular

Síndromes vertiginoses i altres trastorns d'aparell vestibular

Exloure:

vertigen NE (780.4)

Conté:

386.0  Malaltia de Ménière

386.1  Altre tipus de vertigen perifèric i vertigen perifèric no especificat

386.2  Vertigen d'origen central

386.3  Labirintitis

386.4  Fístula laberíntica

386.5  Disfunció laberíntica

386.8  Altres trastorns del laberint

386.9  Síndromes vertiginoses i trastorns del laberint no especificats

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 93  Afecció relacionada amb vertigen i rodament de cap

 

385  387

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat