6. Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits (320-389)

Malalties de l'orella i l'apòfisi mastoide (380-389)  (IC)

386  Síndromes vertiginoses i altres trastorns de l'aparell vestibular  (Ex.)

386.5  Disfunció laberíntica

Conté:

386.50  Disfunció laberíntica no especificada

386.51  Laberint hiperactiu unilateral

386.52  Laberint hiperactiu bilateral

386.53  Laberint hipoactiu unilateral

386.54  Laberint hipoactiu bilateral

386.55  Pèrdua unilateral de la reactivitat laberíntica

386.56  Pèrdua bilateral de la reactivitat laberíntica

386.58  Altres formes i combinacions

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 93  Afecció relacionada amb vertigen i rodament de cap

 

386.4  386.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat