6. Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits (320-389)

Malalties de l'orella i l'apòfisi mastoide (380-389)  (IC)

386  Síndromes vertiginoses i altres trastorns de l'aparell vestibular  (Ex.)

386.0  Malaltia de Ménière

Malaltia de Ménière.  Hidropesia endolimfàtica,  síndrome de Lermoyez,  síndrome o vertigen de Ménière

Termes d'inclusió

hidropesia endolimfàtica

síndrome de Lermoyez

síndrome o vertigen de Ménière

Conté:

386.00  Malaltia de Ménière no especificada

386.01  Malaltia de Ménière activa cocleovestibular

386.02  Malaltia de Ménière activa coclear

386.03  Malaltia de Ménière activa vestibular

386.04  Malaltia de Ménière inactiva

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 93  Afecció relacionada amb vertigen i rodament de cap

 

386.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat