6. Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits (320-389)

Trastorns de l'ull i annexos (360-379)  (IC)

363  Inflamacions i cicatrius corioretinals i altres trastorns de la coroide

363.2  Altres formes de corioretinitis i retinocoroïditis i formes de corioretinitis i retinocoroïditis no especificades  (Ex.)

363.20  Corioretinitis no especificada

Corioretinitis,  inespecificada.  NOS:  coroïditis,  retinitis,  uveïtis posterior

Termes d'inclusió

coroïditis NE

retinitis NE

uveïtis posterior NE

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 90  Inflamació, infecció ull (excloent-ne per tuberculosi)

 

363.21

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat