6. Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits (320-389)

Trastorns del sistema nerviós perifèric (350-359)  (Ex.)

358  Trastorns mioneurals

358.1  Síndromes miastèniques en malalties classificades en un altre lloc

Síndromes miastèniques en malalties classif. en altre lloc. Amiotròfia, sínd. Eaton-Lambert(causa establerta)

Termes d'inclusió

síndrome d'Eaton-Lambert de causa establerta classificada en un altre lloc

Informació complementària

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:

 anèmia perniciosa (281.0)

 botulisme (005.1, 040.41-040.42)

 hipotiroïdisme (244.0-244.9)

 neoplàsia maligna (140.0-208.9)

 tirotoxicosi (242.0-242.9)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 95  Altre trastorn del sistema nerviós

 

358.0  358.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat