6. Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits (320-389)

Trastorns del sistema nerviós perifèric (350-359)  (Ex.)

357  Neuropatia inflamatòria i tòxica

357.4  Polineuropatia en altres malalties classificades en un altre lloc

Informació complementària

Codifiqueu primer la malaltia subjacent, com ara:

 amiloïdosi (277.30-277.39)

 beri-beri (265.0)

 carència de vitamines B (266.0-266.9)

 diftèria (032.0-032.9)

 hipoglucèmia (251.2)

 pel·lagra (265.2)

 porfíria (277.1)

 sarcoïdosi (135)

 urèmia crònica (585.9)

 urèmia NE (586)

Exloure:

polineuropatia en:

 parotiditis epidèmica (072.72)

 herpes zòster (053.13)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 95  Altre trastorn del sistema nerviós

 

357.3  357.5

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat