6. Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits (320-389)

Altres trastorns del sistema nerviós central (340-349)

344  Altres síndromes paralítiques

Informació complementària

Aquesta categoria s'ha d'emprar quan les afeccions de la llista es registren sense cap especificació, o bé s'indiquen com a antigues o cròniques, però de causa no especificada. Cal emprar també aquesta categoria en codificació múltiple per a identificar les afeccions originades per qualsevol causa.

Inclou:

 paràlisi (completa) (incompleta), excepte la que es pot classificar a 342 i 343

Exloure:

hemiplegia (342.0-342.9)

 congènita o infantil (343.1, 343.4)

paràlisi cerebral congènita o infantil (343.0-343.9)

Conté:

344.0  Quadriplegia i quadriparèsia

344.1  Paraplegia

344.2  Diplegia dels membres superiors

344.3  Monoplegia dels membres inferiors

344.4  Monoplegia de l'extremitat superior

344.5  Monoplegia no especificada

344.6  Síndrome de la cua de cavall

344.8  Altres síndromes paralítiques especificades

344.9  Paràlisi no especificada

 

Pàgina similar en anglès

 

343  345

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat