6. Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits (320-389)

Altres trastorns del sistema nerviós central (340-349)

341  Altres malalties desmielinitzants del sistema nerviós central

341.2  Mielitis aguda (transversa)  (Ex.)

341.21  Mielitis aguda (transversa) en afeccions classificades en un altre lloc

Mielitis (transversa)  aguda en afeccions classificades en un altre lloc

Informació complementària

Codifiqueu primer l'afecció subjacent.

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 77  Encefalitis (excloent-ne la tuberculosi o per MTS)

 

341.20  341.22

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat