6. Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits (320-389)

Malalties hereditàries i degeneratives del sistema nerviós central (330-337)  (Ex.)

335  Malaltia de les cèl·lules de la banya anterior

335.0  Malaltia de Werdnig-Hoffmann

Malaltia Werdnig-Hoffmann.  Atròfia muscular espinal infantil,  atròfia muscular progressiva de la infància

Termes d'inclusió

atròfia muscular espinal infantil

atròfia muscular progressiva de la infància

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 81  Altra afecció hereditària o degenerativa del Sist Nerviós

 

335.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat