6. Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits (320-389)

Malalties hereditàries i degeneratives del sistema nerviós central (330-337)  (Ex.)

334  Malaltia espinocerebel·losa

Exloure:

atròfia muscular peroneal (356.1)

degeneració olivopontocerebel·losa (333.0)

Conté:

334.0  Atàxia de Friedreich

334.1  Paraplegia espàstica hereditària

334.2  Degeneració cerebel·losa primària

334.3  Altres atàxies cerebel·loses

334.4  Atàxia cerebel·losa en malalties classificades en un altre lloc

334.8  Altres malalties espinocerebel·loses

334.9  Malaltia espinocerebel·losa no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 81  Altra afecció hereditària o degenerativa del Sist Nerviós

 

333  335

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat