6. Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits (320-389)

Malalties hereditàries i degeneratives del sistema nerviós central (330-337)  (Ex.)

333  Altres malalties extrapiramidals i trastorns de moviment anormal

Termes d'inclusió

Inclou:

 altres formes de malaltia extrapiramidal, dels ganglis basals o estriopal·lidal

Exloure:

moviments anormals del cap NE (781.0)

trastorns del moviment relacionats amb el son (327.51-327.59)

Conté:

333.0  Altres malalties degeneratives de nuclis de la base

333.1  Tremolor essencial i altres formes especificades de tremolor

333.2  Mioclònia

333.3  Tics d'origen orgànic

333.4  Corea de Huntington

333.5  Altres corees

333.6  Distonia de torsió genètica

333.7  Distonia de torsió adquirida

333.8  Fragments de distonia de torsió

333.9  Altres malalties extrapiramidals i trastorns de moviment anormal, i malalties extrapiramidals i trastorns de moviment anormal no especificats

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 81  Altra afecció hereditària o degenerativa del Sist Nerviós

 

332  334

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat