6. Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits (320-389)

Malalties hereditàries i degeneratives del sistema nerviós central (330-337)  (Ex.)

333  Altres malalties extrapiramidals i trastorns de moviment anormal  (Ex.)

333.9  Altres malalties extrapiramidals i trastorns de moviment anormal, i malalties extrapiramidals i trastorns de moviment anormal no especificats

333.99  Altres

Altres i inespecificades malalties extrapiramidals i trastorns de moviment anormal.  Cames inquietes

Termes d'inclusió

acatísia aguda induïda per neurolèptics

Informació complementària

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac si són provocades per fàrmacs.

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 81  Altra afecció hereditària o degenerativa del Sist Nerviós

 

333.94

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat