6. Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits (320-389)

Malalties hereditàries i degeneratives del sistema nerviós central (330-337)  (Ex.)

333  Altres malalties extrapiramidals i trastorns de moviment anormal  (Ex.)

333.5  Altres corees

Altres corees.  Hemibal·lisme,  coreoatetosi paroxismal

Termes d'inclusió

coreoatetosi paroxismal

hemibal·lisme

Informació complementària

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac si són provocades per fàrmacs.

Exloure:

corea reumàtica o de Sydenham (392.0-392.9)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 81  Altra afecció hereditària o degenerativa del Sist Nerviós

 

333.4  333.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat