6. Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits (320-389)

Malalties hereditàries i degeneratives del sistema nerviós central (330-337)  (Ex.)

333  Altres malalties extrapiramidals i trastorns de moviment anormal  (Ex.)

333.0  Altres malalties degeneratives de nuclis de la base

Altres malalties degeneratives nuclis de la base. Sínd. : Déjérine-Thomas, Shy-Drager; mal. Hallevorden-Spatz

Termes d'inclusió

atròfia o degeneració:

 estrionigral

 olivopontocerebel·losa [síndrome de Déjerine-Thomas]

 pal·lidal pigmentària [malaltia de Hallervorden-Spatz]

oftalmoplegia supranuclear progressiva

síndrome de Shy-Drager

síndrome parkinsoniana associada amb:

 hipotensió ortostàtica idiopàtica

 hipotensió ortostàtica simptomàtica

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 81  Altra afecció hereditària o degenerativa del Sist Nerviós

 

333.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat