6. Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits (320-389)

Malalties hereditàries i degeneratives del sistema nerviós central (330-337)  (Ex.)

332  Malaltia de Parkinson  (Ex.)

332.1  Parkinsonisme secundari

Parkinsonisme secundari.  Parkinsonisme degut a fàrmacs

Termes d'inclusió

parkinsonisme induït per fàrmacs

parkinsonisme per neurolèptics

Informació complementària

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac si és provocat per fàrmacs.

Exloure:

parkinsonisme (en):

 corea de Huntington (333.4)

 paràlisi supranuclear progressiva (333.0)

 sifilític (094.82)

 síndrome de Shy-Drager (333.0)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 95  Altre trastorn del sistema nerviós

 

332.0

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat