6. Malalties del sistema nerviós i els òrgans dels sentits (320-389)

Malalties inflamatòries del sistema nerviós central (320-326)

323  Encefalitis, mielitis i encefalomielitis  (Ex.)

323.6  Encefalitis, mielitis i encefalomielitis postinfeccioses  (IC)

323.61  Encefalomielitis infecciosa disseminada aguda (EMDA)

Termes d'inclusió

encefalopatia hemorràgica necrosant aguda

Exloure:

encefalomielitis no infecciosa disseminada aguda (EMDA) (323.81)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 77  Encefalitis (excloent-ne la tuberculosi o per MTS)

 

323.62

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat