5. Trastorns mentals (290-319)

Trastorns neuròtics, trastorns de la personalitat i altres trastorns mentals no psicòtics (300-316)

306  Disfunció fisiològica provocada per factors mentals

Funcionament fisiològic defectuós degut a factors mentals

Informació complementària

Inclou:

 manifestacions fisiològiques d'origen psíquic que no comporten dany tissular

símptomes físics d'origen psíquic que no comporten dany tissular

Exloure:

factors físics associats amb afeccions físiques que comporten dany tissular classificats en un altre lloc (316)

histèria (300.11-300.19)

símptomes físics secundaris a trastorns psiquiàtrics classificats en un altre lloc

trastorns mentals específics no psicòtics consecutius a una lesió orgànica cerebral (310.0-310.9)

Conté:

306.0  Musculoesquelètica

306.1  Respiratòria

306.2  Cardiovascular

306.3  Pell

306.4  Gastrointestinal

306.5  Genitourinària

306.6  Endocrina

306.7  Òrgans dels sentits

306.8  Altres disfuncions psicofisiològiques especificades

306.9  Disfuncions psicofisiològiques no especificades

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 670  Miscelània de trastorns mentals

 

305  307

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat