5. Trastorns mentals (290-319)

Trastorns neuròtics, trastorns de la personalitat i altres trastorns mentals no psicòtics (300-316)

304  Drogodependència  (Ex.)

304.4  Dependència de l'amfetamina i altres psicoestimulants

Dependència d'amfetamina i altres psicostimulants.  Metilfenidat,  fenmetrazina

Termes d'inclusió

fenmetrazina

metilfenidat

Conté:

304.40  Dependència de l'amfetamina i altres psicoestimulants, no especificada

304.41  Dependència de l'amfetamina i altres psicoestimulants, contínua

304.42  Dependència de l'amfetamina i altres psicoestimulants, episòdica

304.43  Dependència de l'amfetamina i altres psicoestimulants, en remissió

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 661  Trastorn relacionat amb altres drogues

 

304.3  304.5

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat