5. Trastorns mentals (290-319)

Trastorns neuròtics, trastorns de la personalitat i altres trastorns mentals no psicòtics (300-316)

304  Drogodependència  (Ex.)

304.1  Dependència de sedants, hipnòtics o ansiolítics

Dependència dels sedants,  hipnòtics o ansiolítics

Termes d'inclusió

barbitúrics

sedants i tranquil·litzants no barbitúrics amb un efecte similar:

 clorodiazepòxid

 diazepam

 glutetimida

 meprobamat

 metaqualona

Conté:

304.10  Dependència de sedants, hipnòtics o ansiolítics, no especificada

304.11  Dependència de sedants, hipnòtics o ansiolítics, contínua

304.12  Dependència de sedants, hipnòtics o ansiolítics, episòdica

304.13  Dependència de sedants, hipnòtics o ansiolítics, en remissió

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 661  Trastorn relacionat amb altres drogues

 

304.0  304.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat