5. Trastorns mentals (290-319)

Trastorns neuròtics, trastorns de la personalitat i altres trastorns mentals no psicòtics (300-316)

301  Trastorns de la personalitat  (IC, Ex.)

301.7  Trastorn antisocial de la personalitat

Trastorn personalitat antisocial.  Amb manifestacions sociopàtiques/asocials,  personalitat: amoral,  asocial

Termes d'inclusió

personalitat amoral

personalitat asocial

personalitat dissocial

trastorn de la personalitat amb manifestacions predominantment sociopàtiques o asocials

Exloure:

trastorn de conducta sense cap trastorn especificable de la personalitat (312.0-312.9)

personalitat explosiva (301.3)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 658  Trastorn de la personalitat

 

301.6  301.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat