5. Trastorns mentals (290-319)

Trastorns neuròtics, trastorns de la personalitat i altres trastorns mentals no psicòtics (300-316)

300  Trastorns d'ansietat, dissociatiu i somatomorf

300.5  Neurastènia

Neurastènia.  Neurosi de fatiga,  debilitat nerviosa,  psicogènica:  astènia,  fatiga general

Termes d'inclusió

d'origen psicogènic:

 astènia

 fatiga general

debilitat nerviosa

neurosi de fatiga

Informació complementària

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol trastorn físic associat.

Exloure:

depressió neuròtica (300.4)

estat d'ansietat (300.00-300.09)

trastorns mentals específics no psicòtics consecutius a una lesió orgànica cerebral (310.0-310.9)

trastorns psicofisiològics (306.0-306.9)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 651  Trastorn d'ansietat

 

300.4  300.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat