5. Trastorns mentals (290-319)

Trastorns neuròtics, trastorns de la personalitat i altres trastorns mentals no psicòtics (300-316)

300  Trastorns d'ansietat, dissociatiu i somatomorf

300.4  Trastorn distímic

Termes d'inclusió

depressió amb ansietat

depressió ansiosa

depressió reactiva

estat depressiu neuròtic

reacció depressiva

Exloure:

depressió NE (311)

psicosi depressiva reactiva (298.0)

psicosi maniacodepressiva de tipus depressiu (296.2-296.3)

reacció d'adaptació amb símptomes depressius (309.0-309.1)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 657  Trastorn de l'estat d'ànim

 

300.3  300.5

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat