5. Trastorns mentals (290-319)

Trastorns neuròtics, trastorns de la personalitat i altres trastorns mentals no psicòtics (300-316)

300  Trastorns d'ansietat, dissociatiu i somatomorf

300.3  Trastorns obsessivocompulsius

Trastorns obsessivocompulsius.  Neurosi anancàstica,  neurosi compulsiva,  fòbia obsessiva [qualsevol]

Termes d'inclusió

fòbia obsessiva [qualsevol]

neurosi anancàstica

neurosi compulsiva

Exloure:

símptomes obsessivocompulsius que es manifesten en:

 depressió endògena (296.2-296.3)

 esquizofrènia (295.0-295.9)

 trastorns orgànics (p. ex., encefalitis)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 651  Trastorn d'ansietat

 

300.2  300.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat