5. Trastorns mentals (290-319)

Trastorns neuròtics, trastorns de la personalitat i altres trastorns mentals no psicòtics (300-316)

300  Trastorns d'ansietat, dissociatiu i somatomorf

300.2  Trastorns fòbics  (Ex.)

300.21  Agorafòbia amb trastorns de pànic

Termes d'inclusió

por de:

 carrers, amb atacs de pànic

 espais oberts, amb atacs de pànic

 viatges, amb atacs de pànic

trastorn de pànic amb agorafòbia

Exloure:

agorafòbia sense trastorn de pànic (300.22)

trastorn de pànic sense agorafòbia (300.01)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 651  Trastorn d'ansietat

 

300.20  300.22

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat