5. Trastorns mentals (290-319)

Trastorns neuròtics, trastorns de la personalitat i altres trastorns mentals no psicòtics (300-316)

300  Trastorns d'ansietat, dissociatiu i somatomorf

300.2  Trastorns fòbics

Exloure:

estat d'ansietat no associat amb una situació o objecte específics (300.00-300.09)

fòbies obsessives (300.3)

Conté:

300.20  Fòbia no especificada

300.21  Agorafòbia amb trastorns de pànic

300.22  Agorafòbia sense menció d'atacs de pànic

300.23  Fòbia social

300.29  Altres fòbies aïllades o fòbies específiques

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 651  Trastorn d'ansietat

 

300.1  300.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat