5. Trastorns mentals (290-319)

Trastorns neuròtics, trastorns de la personalitat i altres trastorns mentals no psicòtics (300-316)

300  Trastorns d'ansietat, dissociatiu i somatomorf

300.1  Trastorns dissociatius, de conversió i facticis

Trastorns dissociatius,  de conversió i facticis

Exloure:

anorèxia nerviosa (307.1)

personalitat histèrica (301.50-301.59)

reacció d'adaptació (309.0-309.9)

reacció a estrès excepcional (308.0-308.9)

trastorns psicofisiològics (306.0-306.9)

Conté:

300.10  Histèria no especificada

300.11  Trastorn de conversió

300.12  Amnèsia dissociativa

300.13  Fuga dissociativa

300.14  Trastorn d'identitat dissociatiu

300.15  Trastorn o reacció dissociatiu no especificat

300.16  Trastorn factici amb signes i símptomes predominantment psicològics

300.19  Altres mals facticis i mals facticis no especificats

 

Pàgina similar en anglès

 

300.0  300.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat