5. Trastorns mentals (290-319)

Trastorns neuròtics, trastorns de la personalitat i altres trastorns mentals no psicòtics (300-316)

300  Trastorns d'ansietat, dissociatiu i somatomorf

300.0  Estats d'ansietat  (Ex.)

300.00  Estat d'ansietat no especificat

Estat ansietat,  inespecificat.  Ansietat:  neurosi,  reacció,  estat (neuròtic) ;  trastorn ansiós atípic

Termes d'inclusió

estat (neuròtic) d'ansietat

neurosi d'ansietat

reacció d'ansietat

trastorn ansiós atípic

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 651  Trastorn d'ansietat

 

300.01

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat