5. Trastorns mentals (290-319)

Trastorns neuròtics, trastorns de la personalitat i altres trastorns mentals no psicòtics (300-316)

300  Trastorns d'ansietat, dissociatiu i somatomorf

300.0  Estats d'ansietat

Exloure:

ansietat en:

 reacció aguda a estrès (308.0)

 reacció d'adaptació transitòria (309.24)

ansietat per separació (309.21)

neurastènia (300.5)

trastorns psicofisiològics (306.0-306.9)

Conté:

300.00  Estat d'ansietat no especificat

300.01  Trastorn de pànic sense agorafòbia

300.02  Trastorn d'ansietat generalitzat

300.09  Altres

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 651  Trastorn d'ansietat

 

300.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat