5. Trastorns mentals (290-319)

Psicosis (290-299)  (Ex.)

Altres psicosis (295-299)  (IC)

296  Trastorns de l'estat d'ànim episòdics  (Ex.)

296.2  Trastorn depressiu major d'episodi únic

Trastorn depressiu major, episodi únic. Episodi únic o inesp. : psicosi depressiva, reacció maniacodepressiva

Termes d'inclusió

depressió endògena d'episodi únic o NE

depressió monopolar d'episodi únic o NE

depressió psicòtica d'episodi únic o NE

malenconia involutiva d'episodi únic o NE

psicosi depressiva d'episodi únic o NE

psicosi o reacció maniacodepressiva, de tipus depressiu, d'episodi únic o NE

Exloure:

de tipus circular, si prèviament hi ha hagut un atac de tipus maníac (296.5)

depressió reactiva (neuròtica) (300.4)

 psicòtica (298.0)

depressió NE (311)

Conté:

296.20  Trastorn depressiu major d'episodi únic, no especificat

296.21  Trastorn depressiu major d'episodi únic, lleu

296.22  Trastorn depressiu major d'episodi únic, moderat

296.23  Trastorn depressiu major d'episodi únic, greu, sense menció de comportament psicòtic

296.24  Trastorn depressiu major d'episodi únic, greu, especificat com a acompanyat de comportament psicòtic

296.25  Trastorn depressiu major d'episodi únic, en remissió parcial o no especificada

296.26  Trastorn depressiu major d'episodi únic, en remissió completa

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 657  Trastorn de l'estat d'ànim

 

296.1  296.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat