5. Trastorns mentals (290-319)

Psicosis (290-299)  (Ex.)

Altres psicosis (295-299)  (IC)

295  Trastorns esquizofrènics  (IC, Ex.)

295.4  Trastorn esquizofreniforme

Termes d'inclusió

atac esquizofreniforme

onirofrènia

psicosi de tipus confusional esquizofreniforme

Exloure:

formes agudes d'esquizofrènia de:

 tipus catatònic (295.2)

 tipus hebefrènic (295.1)

 tipus indiferenciat (295.8)

 tipus paranoide (295.3)

 tipus simple (295.0)

Conté:

295.40  Trastorn esquizofreniforme, no especificats

295.41  Trastorn esquizofreniforme, subcrònics

295.42  Trastorn esquizofreniforme, crònics

295.43  Trastorn esquizofreniforme, subcrònics amb exacerbació aguda

295.44  Trastorn esquizofreniforme, crònics amb exacerbació aguda

295.45  Trastorn esquizofreniforme, en remissió

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 659  Esquizofrènia o altre trastorn psicòtics

 

295.3  295.5

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat