4. Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics (280-289)  (Ex.)

288  Leucopaties  (Ex.)

288.0  Neutropènia

Termes d'inclusió

disminució del recompte absolut de neutròfils (RAN/ANC)

Informació complementària

Empreu un codi addicional per a qualsevol tipus de:

 febre associada (780.61)

 mucositis associada (478.11, 528.00-528.09, 538, 616.81)

Exloure:

esplenomegàlia neutropènica (289.53)

neutropènia neonatal transitòria (776.7)

Conté:

288.00  Neutropènia no especificada

288.01  Neutropènia congènita

288.02  Neutropènia cíclica

288.03  Neutropènia induïda per fàrmacs

288.04  Neutropènia a causa d'infecció

288.09  Altres neutropènies

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 63  Malalties de leucòcits

 

288.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat