4. Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics (280-289)  (Ex.)

287  Púrpura i altres afeccions hemorràgiques  (Ex.)

287.4  Trombocitopènia secundària

Trombocitopènia secundària. Per: al·loimmunització plaquet. , dilucional, fàrmacs, transfusió massiva de sang

Termes d'inclusió

púrpura posttranfusional

trombocitopènia a causa de:

 al·loimmunització plaquetària

 circulació extracorpòria de sang

 dilució

 fàrmacs

 transfusió massiva de sang

Informació complementària

Empreu un codi E addicional per a identificar la causa.

Exloure:

trombocitopènia induïda per heparina (TIH) (289.84)

trombocitopènia transitòria del nadó (776.1)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 62  Trastorn hemorràgic i de la coagulació

 

287.3  287.5

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat