4. Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics (280-289)  (Ex.)

286  Defectes de la coagulació

286.3  Deficiència congènita d'altres factors de la coagulació

Deficit congènit altres factors de coagulació. Afibrinogenèmia congèn. , dèfic. factor: I, II, V, VII, X, XII, XIII

Termes d'inclusió

afibrinogenèmia congènita

deficiència de

 globulina AC

 factor:

I [fibrinogen]

II [protrombina]

V [làbil]

VII [estable]

X [Stuart-Prower]

XII [Hageman]

XIII [estabilitzador de fibrina]

 factor Laki-Lorand

 proaccelerina

disfibrinogenèmia (congènita)

disprotrombinèmia (constitucional)

hipoproconvertinèmia

hipoprotrombinèmia (hereditària)

malaltia:

 d'Owren

 de Stuart-Prower

parahemofília

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 62  Trastorn hemorràgic i de la coagulació

 

286.2  286.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat