4. Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics (280-289)  (Ex.)

283  Anèmies hemolítiques adquirides

283.0  Anèmies hemolítiques autoimmunitàries

Anèmies hemolítiques autoimmunitàries. Tipus: fred, calent, malaltia: hemolítica autoimm. , per crioaglutinines

Termes d'inclusió

anèmia hemolítica:

 induïda per fàrmacs

 tipus calent (secundària) (simptomàtica)

 tipus fred (secundària) (simptomàtica)

malaltia crònica per hemaglutinines fredes

malaltia hemolítica autoimmunitària (tipus fred) (tipus calent)

malaltia o hemoglobinúria per hemaglutinines

Informació complementària

Empreu un codi E addicional per a identificar la causa, si és induïda per fàrmacs.

Exloure:

malaltia hemolítica del nadó (773.0-773.5)

síndrome d'Evans (287.32)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 59  Anèmies

 

283.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat