4. Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics (280-289)  (Ex.)

282  Anèmies hemolítiques hereditàries

282.2  Anèmies causades per trastorns del metabolisme del glutatió

Anèmia per trastorns del metabolisme del glutatió. Favisme, dèficit G-6-PD, hemolít.  no esferocítica tipus I

Termes d'inclusió

anèmia (per):

 deficiència de 6-fosfoglucònic-deshidrogenasa

 deficiència de glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa [G-6-PD]

 deficiència de glutatió-reductasa

 deficiència de glutatió eritrocític

 deficiència enzimàtica induïda per fàrmacs

 hemolítica no esferocítica (hereditària), tipus I

favisme

trastorn de la via metabòlica de la pentosa-fosfat

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 59  Anèmies

 

282.1  282.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat