3. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques, i trastorns de la immunitat (240-279)  (IC, Ex.)

Altres trastorns metabòlics i de la immunitat (270-279)  (IC)

276  Trastorns de l'equilibri hidroelectrolític i acidobàsic  (Ex.)

276.5  Depleció de volum

Depleció de volum.  Depleció volum plasmàtic o líquid extracel·lular,  deshidratació,  hipovolèmia

Termes d'inclusió

depleció del volum del plasma

Exloure:

xoc hipovolèmic:

 postoperatori (998.0)

 traumàtic (958.4)

Conté:

276.50  Depleció de volum

276.51  Depleció de volum

276.52  Depleció de volum

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 55  Trastorn del metabolisme hidroelectrolític

 

276.4  276.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat