3. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques, i trastorns de la immunitat (240-279)  (IC, Ex.)

Altres trastorns metabòlics i de la immunitat (270-279)  (IC)

275  Trastorns del metabolisme mineral  (Ex.)

275.3  Trastorns del metabolisme del fòsfor

Trastorns metabolisme fòsfor.  Hipofosfatàsia, hipofosfatèmia familiar, osteomalàcia resistent a vit. D

Termes d'inclusió

hipofosfatàsia

hipofosfatèmia familiar

osteomalàcia resistent a la vitamina D

raquitisme resistent a la vitamina D

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 58  Altre trastorn nutricional, endocrí o metabòlic

 

275.2  275.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat