3. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques, i trastorns de la immunitat (240-279)  (IC, Ex.)

Altres trastorns metabòlics i de la immunitat (270-279)  (IC)

271  Trastorns del transport i metabolisme dels carbohidrats  (Ex.)

271.0  Glicogenosi

Glicogenosi. Amilopectinosi, dèficit de glucosa-6-fosfatasa, malaltia de: Mc Ardle, Pompe, von Gierke

Termes d'inclusió

amilopectinosi

deficiència de glucosa-6-fosfatasa

malaltia de McArdle

malaltia de Pompe

malaltia de von Gierke

malaltia per emmagatzematge de glicogen

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 58  Altre trastorn nutricional, endocrí o metabòlic

 

271.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat