3. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques, i trastorns de la immunitat (240-279)  (IC, Ex.)

Altres trastorns metabòlics i de la immunitat (270-279)  (IC)

270  Trastorns del transport i el metabolisme dels aminoàcids

Trastorns del transport i del metabolisme dels aminoàcids

Exloure:

gota (274.0-274.9)

resultats anormals sense malaltia manifesta (790.0-796.9)

trastorn del metabolisme de purines i pirimidines (277.1-277.2)

Conté:

270.0  Alteracions del transport d'aminoàcids

270.1  Fenilcetonúria [PKU]

270.2  Altres alteracions del metabolisme dels aminoàcids aromàtics

270.3  Alteracions del metabolisme d'aminoàcids de cadena ramificada

270.4  Alteracions del metabolisme d'aminoàcids sulfurats

270.5  Alteracions del metabolisme de la histidina

270.6  Trastorns del metabolisme del cicle de la urea

270.7  Altres alteracions del metabolisme dels aminoàcids de cadena no ramificada

270.8  Altres trastorns especificats del metabolisme dels aminoàcids

270.9  Trastorn no especificat del metabolisme dels aminoàcids

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 58  Altre trastorn nutricional, endocrí o metabòlic

 

271

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat