3. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques, i trastorns de la immunitat (240-279)  (IC, Ex.)

Altres trastorns metabòlics i de la immunitat (270-279)  (IC)

270  Trastorns del transport i el metabolisme dels aminoàcids  (Ex.)

270.4  Alteracions del metabolisme d'aminoàcids sulfurats

Alteracions metabolisme aminoàcids sulfurats. Alteracions metabolisme: metionina, homocistina, cistationina

Termes d'inclusió

alteracions del metabolisme de metionina, homocistina i cistationina

cistationinèmia

cistationinúria

hipermetioninèmia

homocistinúria

metioninèmia

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 58  Altre trastorn nutricional, endocrí o metabòlic

 

270.3  270.5

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat