3. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques, i trastorns de la immunitat (240-279)  (IC, Ex.)

Altres trastorns metabòlics i de la immunitat (270-279)  (IC)

270  Trastorns del transport i el metabolisme dels aminoàcids  (Ex.)

270.0  Alteracions del transport d'aminoàcids

Alteracions del transport d'aminoàcids. Cistinosi, cistinúria, glicinúria(renal) , mal. Hartnup, sínd. de Fanconi

Termes d'inclusió

cistinosi

cistinúria

glicinúria (renal)

malaltia d'Hartnup

síndrome de Fanconi (-De Toni) (-Debré)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 58  Altre trastorn nutricional, endocrí o metabòlic

 

270.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat