2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies de comportament incert (235-238)  (IC)

238  Neoplàsia de comportament incert d'altres localitzacions i teixits, i de localitzacions i teixits no especificats

238.7  Altres teixits limfàtics i hematopoètics  (Ex.)

238.75  Síndrome mielodisplàstica no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 44  Neoplàsia de natura inespecificada o de comportament incert

 

238.74  238.76

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat