2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies de comportament incert (235-238)  (IC)

238  Neoplàsia de comportament incert d'altres localitzacions i teixits, i de localitzacions i teixits no especificats

238.7  Altres teixits limfàtics i hematopoètics  (Ex.)

238.72  Lesions de baix grau de malignitat de la síndrome mielodisplàstica

Termes d'inclusió

anèmia refractària (AR/RA)

anèmia refractària amb sideroblastos anellats (ARSA/RARS)

citopènia refractària amb displàsia multilineal (CRDM/RCMD)

citopènia refractària amb displàsia multilineal i sideroblastos anellats (CRDM-SA/RCMD-RS)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 44  Neoplàsia de natura inespecificada o de comportament incert

 

238.71  238.73

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat