2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies de comportament incert (235-238)  (IC)

238  Neoplàsia de comportament incert d'altres localitzacions i teixits, i de localitzacions i teixits no especificats

238.7  Altres teixits limfàtics i hematopoètics

Neoplàsia comportament incert altres teixits limfàtics i hematopoètics. Mal. NOS: limfo/mieloproliferativa

Exloure:

leucèmia mieloide aguda (205.0)

leucèmia mielomonocítica crònica (205.1)

mielosclerosi NE (289.89)

mielosi:

 megacariocítica (207.2)

 NE (205.9)

Conté:

238.71  Trombocitèmia essencial

238.72  Lesions de baix grau de malignitat de la síndrome mielodisplàstica

238.73  Lesions d'alt grau de malignitat de la síndrome mielodisplàstica

238.74  Síndrome mielodisplàstica amb deleció del braç llarg del cromosoma 5 (5q)

238.75  Síndrome mielodisplàstica no especificada

238.76  Mielofibrosi amb metaplàsia mieloide

238.77  Trastorn limfoproliferatiu posttrasplantament (TLPT)

238.79  Altres teixits limfàtics i hematopoètics

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 44  Neoplàsia de natura inespecificada o de comportament incert

 

238.6  238.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat