2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies de comportament incert (235-238)  (IC)

238  Neoplàsia de comportament incert d'altres localitzacions i teixits, i de localitzacions i teixits no especificats

238.1  Teixit connectiu i altres teixits tous

Neoplàsia comportament incert teixit connectiu i altres parts toves. Nervis/gang. simpàtics, parasimpàtics

Termes d'inclusió

nervis i ganglis simpàtics i parasimpàtics perifèrics

tumors de l'estroma de l'aparell digestiu

Exloure:

cartílag (de):

 articular (238.0)

 laringe (235.6)

 nas (235.9)

teixit connectiu de la mama (238.3)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 44  Neoplàsia de natura inespecificada o de comportament incert

 

238.0  238.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat