2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies de comportament incert (235-238)  (IC)

235  Neoplàsia de comportament incert dels aparells digestiu i respiratori

Neoplàsia comportament incert aparells digestiu i respiratori

Exloure:

tumors de comportament incert de l'estroma de l'aparell digestiu (238.1)

Conté:

235.0  Glàndules salivals majors

235.1  Llavi, cavitat oral i faringe

235.2  Estómac, intestins i recte

235.3  Fetge i vies biliars

235.4  Retroperitoneu i peritoneu

235.5  Altres òrgans digestius i òrgans digestius no especificats

235.6  Laringe

235.7  Tràquea, bronquis i pulmó

235.8  Pleura, tim i mediastí

235.9  Altres òrgans respiratoris i òrgans respiratoris no especificats

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 44  Neoplàsia de natura inespecificada o de comportament incert

 

234  236

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat