2. Neoplàsies (140-239)

Carcinoma in situ (230-234)  (Ex.)

234  Carcinoma in situ d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades

234.8  Altres localitzacions especificades

Carcinoma in situ altres llocs especificats.  Glàndula endocrina [qualsevol]

Termes d'inclusió

glàndula endocrina [qualsevol]

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 41  Altra neoplàsia maligna primària

 

234.0  234.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat