2. Neoplàsies (140-239)

Carcinoma in situ (230-234)  (Ex.)

233  Carcinoma in situ de mama i aparell genitourinari

233.1  Coll uterí

Carcinoma in situ coll uterí

Dona

Termes d'inclusió

adenocarcinoma in situ de coll uterí

displàsia greu de coll uterí

neoplàsia cervical glandular intraepitelial, grau III

neoplàsia intraepitelial cervical III [NIC III ]

Exloure:

displàsia moderada del coll uterí (622.12)

evidència citològica de malignitat sense confirmació histològica (795.06)

lesió intraepitelial epidermoide d'alt grau [HGSIL] (795.04)

neoplàsia intraepitelial cervical II [NIC II] (622.12)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 26  Neoplàsia maligna de coll uterí

 

233.0  233.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat