2. Neoplàsies (140-239)

Carcinoma in situ (230-234)  (Ex.)

232  Carcinoma in situ de pell  (Ex.)

232.5  Pell de tronc, excepte l'escrot

Carcinoma in situ pell de tronc, excepte escrot. Marge anal, llombrígol, pell: anus, engonal, esquena, mamella

Termes d'inclusió

anus, marge

llombrígol

melic

pell de:

 anus

 engonal

 esquena

 mama

 natja

 paret abdominal

 paret toràcica

 perineu

pell perianal

plec axil·lar

Exloure:

anus NE (230.6)

conducte anal (230.5)

pell dels òrgans genitals (233.30-233.39, 233.5-233.6)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 23  Altra neoplàsia maligna de pell

 

232.4  232.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat