2. Neoplàsies (140-239)

Carcinoma in situ (230-234)  (Ex.)

231  Carcinoma in situ de l'aparell respiratori

Carcinoma in situ aparell respiratori

Conté:

231.0  Laringe

231.1  Tràquea

231.2  Bronquis i pulmó

231.8  Altres parts especificades de l'aparell respiratori

231.9  Aparell respiratori, part no especificada

 

Pàgina similar en anglès

 

230  232

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat